Eesti EKB Liidu laulude andmebaas


OpenLP laulunimistu allalaadimine ja juhend

1. Lae alla fail songs.sqlite SIIT.

2. Ära kasuta OpenLP impordi tööriista.

3. Kasutades OpenLPs menüüd "Tööriistad - Ava Andmete Kataloog", leia selle alamkaust "songs".

4. Tehke turvalisse kohta varukoopia failist "songs.sqlite".

5. Sulgege OpenLP programm, kui see on avatud.

6. Kopeeriga sammul 1 allalaaditud fail "songs" kataloogi, kirjutades üle olemasolev "songs.sqlite" fail.

7. Avage OpenLP, ja kontrollige, et allalaaditud uus nimistu ei anna programmis veateateid.

8. Kui peale seda protsessi tekib veateateid kopeerige tehtud varukoopia tagasi "songs" kataloogi.

Arhiiv üksikute laulude impordiks XML failidest saadaval SIIT.